Kada Prasideda Nėštumo Ir Gimdymo Atostogos? Kokia Motinystės Išmoka?

Kada-Prasideda-Nestumo-Ir-Gimdymo-Atostogos-Motinystes-ismoka
Kokia motinystės išmoka ir kada prasideda gimdymo atostogos?

Sulaukus vaikelio daugelį mamų užgriūva netikėti klausimai, ką ir kaip daryti.

Nemažai klausimų būna susijūsių ne su pačiu vaiku, o su finasais. Kiek pinigų skirs valstybė, kaip bus su darbu, ar bus kažkokios kompensacijos…

Klausimų ir nežinomybės spektras yra nepaprastai platus: nuo savo ir vaikelio sveikatos, motinos vaidmens iki savo kūno estetinio vaizdo po gimdymo. Visi šie klausimai turi svarbią reikšmę ir į beveik visus galima būtų atsakyti. Bet į daugelį klausimų atsakymų reikia ieškoti interento platybėse.

Be to, daugiausia klausimų kelia nežinomybė ir baimė. Jeigu mama aktyviai domisi visais gimdymo ar vaiko auginimo aspektais, skatina domėtis ir vaiko tėvą, kartu jie pasiruošę nors ir kalnus versti.

Kaip išeiti nėštumo ir gimdymo atostogoms?

Nėštumo ir gimdymo atostogos – tai 126 kalendorinių dienų atostogos besilaukiančiai ir pagimdžiusiai mamytei, t.y. 70 dienų iki gimdymo datos ir 56 dienos po gimdymo. Pavyzdžiui, jūsų gimdymo data numatyta 2020 m. gegužės 1 d., tuomet į nėštumo ir gimdymo atostogas jūs išleidžiama nuo 2020 m. vasario 21d. (gimdymo data minus 70 dienų) iki birželio 26 d. (gimdymo data plius 56 dienos).

Ar įmanoma pasiekti finansinę ramybę per nėštumo ir gimdymo atostogas.
Ar įmanoma pasiekti finansinę ramybę per nėštumo ir gimdymo atostogas?
 1. Iš anksto aptarkite su jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą.
 2. Būtent tą dieną atvykite pas savo šeimos daktarą, kuris jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (kitaip tariant, šeimos gydytojas kompiuteriu užpildys reikiamą formą ir nusiųs ją Sodrai). Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
 3. Sodra suformuos pranešimą darbdaviui, kad nuo šios dienos jūs esate nėštumo ir gimdymo atostogose.Darbdavys privalo pateikti Sodrai ataskaitą apie jūsų gautas pajamas per pastaruosius metus.
 4. Pateikite prašymą Sodrai (internetu, paštu arba atvykus į skyrių), kad norite gauti išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.
 5. Patogiausia tai atlikti internetu:
 • Prisijunkite prie Sodros puslapio https://gyventojai.sodra.lt/.
 • Kairėje pusėje spustelkite meniu -> “Prašymai“, tuomet pasirinkite NORIU GAUTI MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS, VAIKO PRIEŽIŪROS AR VAIKO IŠLAIKYMO IŠMOKĄ“ -> Prašymas skirti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką, GPS2″
 • Jei norėsite,kad taikytų NPD(neapmokestinamąjį pajamų dydi) reikės pateiktį dar vieną prašymą. Kairėje pusėje spustelkite meniu –> “Prašymai“, tuomet pasirinkite NORIU GAUTI MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS, VAIKO PRIEŽIŪROS AR VAIKO IŠLAIKYMO IŠMOKĄ“ -> „Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo, GPS9″.
  • Kadangi gydytojas jau suformavęs jūsų dekreto pažymą, tai jūs matysite savo dekreto pradžios ir pabaigos datas. Jas nusirašykite, dar prireiks. Spustelkite “Tęsti”.
  • Atsidariusioje pažymoje užpildykite prašomus duomenis. Kur reikia, įveskite dekreto pradžios ir pabaigos datas.
  • Baigę pildyti formą, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Jei klaidų nėra, spauskite mygtuką „Pateikti“.

Atminkite, jei formą užpildysite neteisingai, gausite klaidos pranešimą, kad duomenis ištaisytumėte. Jei pateikus formą, vėliau pasirodys, kad kažką padarėte netaip, visada galėsite prašymą pakoreguoti. Sodra, gavusi prašymą skirti išmoką, apie tolimesnius veiksmus informuos jus el.paštu.

Ar aš gausiu motinystės išmoką?

Kada priklauso motinystes išmoka?
Kada priklauso motinystes išmoka?

Motinystės išmoka jums priklauso, JEIGU:

 1. Gydytojas išdavė elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.
 2. Esate dirbanti arba auginate prieš tai gimusį vaiką iki 3 metų.
 3. Buvote atleista iš darbo, bet turite reikalaujamą darbo stažą.
 4. Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos.
 5. Jei reikalaujamo stažo neįgijote DĖL TO, KAD:
  • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (234 Eur) išmoka per mėnesį.Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks dveji metai.Gimus dviem ar daugiau vaikų ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.
  • esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustoji gydytoja rezidentė ir per pastaruosius dvejus metus studijavote aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavote medicinos rezidentūroje, o nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios
  • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnė, profesinės karo tarnybos karė ar statutinė valstybės tarnautoja, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių
  • pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karė savanorė, aktyviojo ar parengtojo rezervo karė ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į pašalpą įgijus nuo 2020-01-01)
  • nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
  • Jeigu dalį reikiamo stažo įgijote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje, galite pateikti formą S041 arba E104. Jeigu šių formų neturite, galite kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį padalinį ir užpildyti prašymą tarpininkauti gaunant šias formas ir perskaičiuojant motinystės socialinio draudimo stažą.Svarbu: norint gauti motinystės išmoką, paskutinė darbovietė turi būti Lietuvoje.

Jei nesate įgijusi teisės į išmoką, gali tėvelis,seneliai turintys pakankamai darbo stažo pasirinkti vaiko priežiūros atostogas vieneriems arba dviejiems metams.Taip pat galima rinktis tik antruosius vaiko priežiūros atostogų metus ( galima dirbti antraisiais metais ).

Kaip apskaičiuojama motinystės išmoka?

Motinystė-džiaugsmas-motinystės-išmoka-vargas
Motinystė – džiaugsmas, motinystės išmoka – vargas…

Atnaujinta. Socialinio draudimo išmokų dydžiai 2021

Socialinio draudimo išmokų dydžiai 2021.
Socialinio draudimo išmokų dydžiai 2021.

Motinystės išmokos dydis apskaičiuojamas pagal jūsų pajamas gautas per paskutinius 12 mėnesių iki praėjusio mėnesio prieš išėjimą į nėštumo ir gimdymo atostogas, t.y. jei į nėštumo ir gimdymo atostogas išeinate nuo 2020 m. vasario 21 d. , Sodra duomenis ims nuo 2019 m.sausio 1d iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Iš šio laikotarpio Sodra apskaičiuoja darbo dienos vidutinį atlygį. Pavyzdžiui, paskutiniais metais kiekvieną mėnesį uždirbote po 644,5 eurų ant popieriaus, tačiau vieną mėnesį darbo dienų skaičius buvo 20, kitą – 19. Taigi Sodra apskaičiuoja metų darbo dienos vidurkį. Tarkime, jūsų dienos vidurkis yra 32,23 eurai.

Sodra jums pateiks skaičiavimų lentelę: kiek darbo dienų įeina į jūsų 126 kalendorinių dienų atostogų laikotarpį ir nurodys, kokio dydžio išmoka jums apskaičiuota. Pavyzdys:

Eil.nr. Laikotarpis Kalend. dienų sk. Darbo dienų sk. Taikomas dienos komp. uždarbis, eur Tarifas Priskaičiuota pašalpos suma, eur

1 2020.02.21 – 2020.02.29 8 6 32,23 77,58% 150,02

2 2020.03.01 – 2020.03.31 31 21 32,23 77,58% 525,08

3 2020.04.01 – 2020.04.30 30 21 32,23 77,58% 525,08

4 2020.05.01 – 2020.05.31 31 20 32,23 77,58% 500,08

5 2020.06.01 – 2020.06.26 26 19 32,23 77,58% 475,08

Iš viso: 126 87 2 175,34*

* Nuo šios sumos Sodra dar nuskaičiuos PSD (privalomąjį sveikatos draudimą) ir GPM (gyventojų pajamų mokestį).

Vaiko priežiūros išmoka per mėnesį negali būti mažesnė(minimali išmoka) nei 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos t.y. 234 Eur (6 x 39 Eur).

Kiek mokesčių nuskaičiuos?

PSD – 6% nuo visos priskaičiuotos išmokos sumos.

Pvz: priskaičiuota 525 Eur – 6% = 493,5 Eur Pagal pateiktą pavyzdį PSD įmoka 31,5 Eur

GMP – 15% atskaičiuojama Iš priskaičiuotos išmokos minusavus pritaikytą NPD dydį.

Norint sužinoti savo NPD (neapmokestinamasis pajamų dydis) reikia suskaičiuoti pagal formulę :

Išmoka yra didesnė negu 607 EUR (MMA – minimalioji mėnesinė alga, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

NPD = 350 EUR – 0,17 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ – 607 EUR)

 1. Priskaičiuota išmoka yra ne didesnė nei 607 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 350 EUR.
 2. Išmoka bus didesnė nei 2 666 EUR, NPD bus lygus 0 (jis negali būti neigiamas).

Pvz : išmoka priskaičiuota 525 Eur

(525 Eur – 350 Eur(NPD))x 15% = 26,25 Eur

Pagal pateiktą pavyzdį – Priskaičiuota išmoka 525 Eur , išskaičiuoti mokesčiai PSD – 31,5 Eur ir GMP – 26.25 Eur, iš viso išskačiuotų mokesčių 57,75 Eur . Išmokos suma atskaičius mokesčius : 525 Eur −57,75 Eur = 467,25 Eur

• GPM – gyventojų pajamų mokestis,

• NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis,

• PSD – privalomasis sveikatos draudimas.

Dėmesio! Jei pateiktuose skaičiavimuose pastebėsite klaidų, būsime dėkingi, jei apie tai pranešite.

Visa ši suma sumokama iš karto (išskyrus atvejus, kai nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis persikelia į kitus metus, tuomet yra galimybė pasirinkti – gauti visą išmoką, ar dalimis), ir niekam nesvarbu ar jūs pagimdėte būtent gegužės 1 dieną ar vėliau/anksčiau.

Pasibaigus 126 dienų laikotarpiui, jūs galite išeiti vieneriems arba dvejiems metams (su galimybe prasitęsti iki trejų metų) vaiko priežiūros atostogų arba grįžti į darbą. Išėjusi į nėštumo ir gimdymo atostogas jūs gausite išmoką už visas 126 dienas iš karto.

Ir tik pasibaigus šiems mėnesiams, bei praėjus dar vienam – penktam mėnesiui, gausite vaiko priežiūros atostogų išmoką. Todėl susiplanuokite savo išlaidas atsakingai.

Išmokų ypatumai

Jei šiuo metu esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką ir jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, jūs turite teisę gauti motinystės išmoką . Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. jūsų kompensuojamojo uždarbio (buvusio atlyginimo).

Išmoka mokama:

 • už 126 kalendorines dienas, kai nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių;
 • komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų;
 • už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas;
 • už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.

Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės išmoka mokama:

 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo;
 • papildomai už 98 kalendorines dienas, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau;
 • komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų;
 • Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės išmoka mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

Per kiek laiko gausiu motinystės išmoką?

Išmoka pervedama per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo Sodrai.

Motinystės išmoka ir darbas

Išėjusi į nėštumo ir gimdymo atostogas nebegalite dirbti, t.y.gauti atlyginimo. Priešingu atveju, jums bus atitinkamai sumažinta motinystės išmoka.

Svarbu!: informacija yra kintanti, todėl svarbu remtis ne tik šiuo informacijos šaltiniu. Būtina tikrinti ir oficialius Lietuvos Respublikos valstybinių įstaigų šaltinius.